At Sat, 戣halat ve 愫racat  
 

 

 

AT 襤THALAT VE TRANSPORT DETAYLAR

www.horseport.co    olarak yurtdisindan her turlu at ithalat覺 ,Türkiye den at ihracat覺 ve de transport ilemlerinizde yard覺mc覺 oluruz.

Gümrük ilemlerinde bünyemizde bulunan gümrükleme irketi ayr覺cal覺覺 ile tek elden tüm ilemleriniz çok kolay vede takibi rahatt覺r.

Door to door hizmetimizde tüm ad覺mlar覺 bilmelisiniz.....

*Kontrol belgesi

*At transport noktas覺 ulas覺m覺

*At transportu LH hava-KLM hava-MNG hava-lojistik Kara

*Gerekli izin ve de gümrükleme ilemleri

Hizmet bedelimiz 200 euro olup tüm ilemlerinizle size tek kalan at覺n覺za Türkiye s覺n覺rlar覺 içinde "Hogeldin" demek kal覺r.

ipek@atmerkez.com.tr

 

AT TEM襤N襤

Konkur-Dressage-Pony-Haflinger-Rahvan-Shetland Pony-Miniature Pony

 Watching Tour   Atlar覺 yerinde inceleme turu

 - Airport pick-up service on demand  havaalani transferi(istenildigi takdirde)
- Car rental support (Reservation)  araba kiralama  (rezervasyon)
- Hotel reservation  otel rezervasyonu
- Watching-Tour planing atlari gezme turu
- Full attendance during the tour  tur boyunca yard覺m,destek
- Communication / translation service with the breeders, trainers & owners.  Iletisim/tercumanl覺k
- Photo documentation   resim dokuman temini
- Collection of horse information   tum at profilleri
- Support in organisation of other interests.  Tum diger organizasyon destekleri

 Horse Scouting

 Before we can be active for you in searching for the horse fitting your needs best,
it is mandatory that we get the following information from you.:

 -     For wich purpose do you search a horse?hangi  amac icin at bakiyorsunuz

-     Categorize the horse profile  at profili belirleme

-     If you are looking for sport horses please specify the level of experience needed. Eger spor at覺 bakiyorsaniz,lutfen deneyim derecenizi belirtiniz.

 -     Localize the budget you are willing to invest Ortalama harcamak istediginiz miktar覺 belirtiniz
-     Tell us about your extra wishes Lutfen diger isteklerinizi belirtiniz.

The best way to inform us is by filling out our online form – don’t worry –
its easy & fast to use! ...and remember! All our services for you are for free!

 En guvenilir bilgi alma sekli online formumuzu doldurup bize gondermeniz-merak etmeyin-kolay h覺zl覺,ve  unutmay覺n.Tum servisler sizin icin bedavad覺r.

Buying Service  SATINALMA SERV襤S襤

 -           contact addresses   襤LET襤S襤M

-           documents  DOKUMANLAR

-           payment agreements   ODEME ANLASMASI

-           order of events   PLANLAMA     

Negotiative consulting throughout the whole buying process with all involved.

 Translation Assistance during the whole process.

Tum anlasma vede prosedurler pazarl覺klar sonunda belirlenir.

Bu sat覺nalma surecinde tercuman覺n覺z hep yaninizdadir.

info@atmerkez.com.tr

 

AT ITHALAT

 

TRANSPORT KARA TOPLAM : 

Transport by land

 

THE TOTAL INFORMATION REGARDING

 

TIR-     

              HORSECARGO COMPANY AU  

 

SAGLIK SERT襤F襤KA: yurtdisi talil raporu

Health certificate

 

 

PER /AT HIZMET BEDELI:  Service charge per horse for all the operation

 

Tarim bakanligi makbuzlari   /AT

Health certificate in turkiye

 

Gumrukleme-

customs

 

Fatura bedeli x %38

The vat per invoice total with the transport

Ardiye The rent on the custom 

ordino  the application fee

gumrukleme custom invoice

 

delivery to the farm

 

 

 

 

TRANSPORT HAVA TOPLAM

Transport by A襤R ( 3 ATLI TRANSPORTLARDA)

 

THE TOTAL INFORMATION REGARDING THE

 

TIR- MNG  AIRLINES /  LH   AIRLINES    /    KLM AIRLINES                                   

 

SAGLIK SERT襤F襤KA: yurtdisi talil raporu

Health certificate

 

 

PER /AT HIZMET BEDELI:  Service charge per horse for all the operation

 

Tarim bakanligi makbuzlari  AT

Health certificate in turkiye

 

Gumrukleme-

customs

 

Fatura bedeli x %38

The vat per invoice total with the transport

Ardiye The rent on the custom 

ordino  the application fee

gumrukleme

custom invoice

 

delivery to the farm

 

 

AT 襤HRACAT

KARA TRANSPORT/HAVA TRANSPORT

 

 

 

PER /AT HIZMET BEDELI: Service charge per horse for all the operation
 
Tarim bakanligi  kan al覺m覺-etl覺k-sertifika -ihracat onay /AT
Health certificate in turkiye
 
Gumrukleme-
customs
 
Ihracatci birligi-borsa birligi kay覺t
 
 
Ardiye The rent on the custom 
ordino the application fee
gumrukleme
custom invoice
Var覺s s覺n覺r onay
 
delivery to the farm
 
 

AT ITHALAT/IHRACAT  ATA KARNESI ILE

 
PER /AT HIZMET BEDELI: Service charge per horse for all the operation
 
Tarim bakanligi  kan al覺m覺-etl覺k-sertifika -c覺k覺s  onay /AT
Health certificate in turkiye
 
Ankara ATA CARNET basvuru
 
C覺k覺s s覺n覺r gumruk ata karnes覺 onay覺

 

 

 www.horseport.co

 

CANLI HAYVAN ITHALAT/IHRACAT  EYLEMI VE G襤ZL襤L襤K SÖZLEMES襤

 

 

 

襤bu sözleme “...................................................../ 襤STANBUL”adresinde mukim ____________________________ ile Barbaros Bulvari Gamze apt 76/1 Balmumcu  – 襤STANBUL adresinde mukim AT MERKEZ MUMESSILLIK-IPEK SEVGUR  aras覺nda __.__.2009 tarihinde yürürlüe girmek üzere yap覺lm覺t覺r.

 

Taraflar, ticari ilikiye girdiinden ve kurmu olduklar覺 i ilikisinin amaçlar覺 gerei yaz覺l覺 veya sözlü olarak bilgi al覺veriinde bulunacaklar覺ndan, ibu gizlilik sözlemesinin imzalanmas覺 hususunda anlamaya varm覺lard覺r.

 

1.      Gizli Bilginin Tan覺m覺:

 

Taraflardan birinin kendisi, içileri, acentalar覺 ya da çal覺anlar覺nca dier taraf覺n içileri, acentalar覺 ya da çal覺anlar覺na aç覺klanan her türlü bilgi,  i, metod, ilerleme ve  ticari s覺r yasal korumaya konu olamasa bile dier her türlü yenilik ve taraflar覺n aralar覺ndaki ticari iliki esnas覺nda yaz覺l覺 ya da sözlü yoldan örenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve konuma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

 

2.Gizli Bilginin Dier Tarafça Korunmas覺

 

Taraflar ilikilerinin gerektirdii ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine aç覺klamak durumundad覺rlar. Taraflardan herbiri dier tarafça kendisine aç覺klanan gizli bilgilerin eksik ya da hatal覺 olmas覺ndan sorumlu tutulamayacaklar覺n覺 kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine dier tarafça aç覺klanan bu gizli bilgiyi;

 

a)      büyük bir gizlilik içinde korumay覺,

b)      herhangi bir 3. kiiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya aleniletirmemeyi,

c)      dorudan ya da dolayl覺 olarak aralar覺ndaki ticari ilikinin amaçlar覺 d覺覺nda kullanmamay覺,

 

taahhüt ederler.

 

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin ayn覺s覺n覺 kar覺 taraf覺n gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve ii gerei bu bilgiyi, örenmesi gereken içilerine, alt çal覺anlar覺na ve kendilerine bal覺 olarak çal覺an dier kiilere verebilirler ancak bilginin gizlilii hususunda içilerini, alt çal覺anlar覺n覺 ve kendilerine bal覺 olarak çal覺an dier kiileri uyar覺rlar. Taraflar içilerinin, alt çal覺anlar覺n覺n ve kendilerine bal覺 olarak çal覺an dier kiilerin ibu sözleme yükümlülüklerine ayk覺r覺 davranmayacaklar覺n覺 ve böyle davranmalar覺 halinde dorudan sorumlu olacaklar覺n覺 peinen kabul ve taahhüt ederler.

 

3.      Gizli Bilgi Tan覺m覺na Girmeyen Bilgiler

 

 

Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmi olan bir mahkeme karar覺, idari emir gereince aç覺klanmas覺 gereken bilgiler.

 

 

 

4.      Münhas覺r Hak Sahiplii

 

Taraflardan her biri kendilerine ilikin gizli bilgiler üzerinde münhas覺ran hak sahibidirler.

 

5.      Al覺nmas覺 Gereken Önlemler

 

Taraflardan biri sorumlu olduu kiilerce dier tarafa ait gizli bilgilerin sözlemeye ayk覺r覺 biçimde aç覺kland覺覺ndan haberder olduunda, derhal ve yaz覺l覺 olarak kar覺 tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür.

Gizli bilgileri sözlemeye ayk覺r覺 olarak aç覺klanm覺 taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliinden masraflar覺 dier tarafa ait olmak kayd覺yla tüm yasal yollara bavurma ve urad覺覺 her türlü zarar覺n giderimini dier taraftan talep etme hakk覺na sahiptir.

 

6.      Mal覺n/Canli  Araclar覺n Materyallerin 襤adesi

 

Her türlü Mal/Canl覺 araclar  taraflar aras覺ndaki ticari ilikinin ya da i bu gizlilik sözlemesinin sona ermesi halinde ve kar覺 taraf覺n yaz覺l覺 ihtar覺 üzerine, derhal bu mallar覺n  ait olduu tarafa iade edilir.  

 

7.      Gizli Bilgilerin Aç覺klanabilmesi

 

Taraflardan hiçbiri, dierinin yaz覺l覺 izni olmaks覺z覺n kanunda aç覺kça belirtilen haller d覺覺nda bu bilgiyi 3. kiilere aktaramaz herhangi bir ekilde ya da herhangi bir yolla da覺tamaz, bas覺n yay覺n organlar覺 ve medya kurulular覺 vas覺tas覺yla aç覺klayamaz, reklam amac覺yla kullanamaz.

 

8.      Devir ve Süre

 

襤bu sözleme imza tarihinden itibaren yürürlüe girer ve taraflarca mütereken  ithalat/ihracat bitiminde sona erdirilerek son bulur. Taraflar aras覺ndaki ticari iliki sona erse dahi ibu sözlemedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da k覺smen devredilemez.

 

9.      Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

 

Bu sözlemenin yorumunda ve ibu sözleme sebebiyle ortaya ç覺kacak olan tüm uyumazl覺klarda 襤stanbul mahkemeleri ve 襤cra Daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygulan覺r.

 

10K覺smi Geçersizlik

 

襤bu sözleme maddelerinden herhangi biri geçersiz say覺l覺r ya da iptal edilirse, bu   hal sözlemenin dier maddelerinin geçerliine etki etmez.

 

 

11.  Sözleme Deiiklii

 

Bu sözleme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yap覺lm覺 olabilecek yaz覺l覺 ve sözlü tüm sözlemelerin yerine geçer. Sözleme deiiklikleri ancak yaz覺l覺 yap覺labilir.

 

 

 

12.   Bildirimler

 

Canl覺 hayvan ithalat/ihracat eylemi canl覺 hayvan覺n çiftlikte haz覺rlanmas覺,tüm pasaport,eskal vede  sahibiyet prosedurlerinin haz覺r olmas覺 ile gecerlidir.Gerekli kan tahlilleri vede sal覺k sertifikalar覺 duzenlenmesi taraf覺m覺za aittir.Bu sonuclarda canli hayvanlarda c覺kacak her turlu hastal覺k vede ar覺za tumuyle muteri (canl覺 hayvan sahibi veya dolayli al覺c覺ya)sorumluluundad覺r.

 

Nakliye islemi is bu sozlesmede belirtilen ……………(hava/kara/deniz) yolu tas覺mac覺l覺覺 ile gerçeklestirilmesine  karar verilmistir .3. parti olan nakliye ilemi tamamen sigorta kapsam覺nda gorevlendirilmektedir.

 

Turkiye s覺n覺rlar覺 icerisinde gümrük sahalar覺nda meydana gelecek her türlü yanl覺 beyan ,bilgi vede eksik bilgilendirme taraflar覺n bilgilendirme beyan vede taahhutname aciklamalar覺na gore degerlendirilir.

 

Yukleme  tumuyle  ciftlik teslimati vede gumruk sahas覺 aras覺nda yer almakta vede  …………….. olarak anlas覺lan bedel  gumruk sahas覺na girmeden 3(uc ) isgunu evvel verilen banka hesap numarasina yatirilmalid覺r.

 

Gumrukleme sonunda beyanname vede tarim koyisleri bakanlii onay覺ndan sonra tum makbuzlar vede gerekli faturalar kars覺 partiye ibraz edilir.

 

Ekteki odeme miktar覺 vede detaylar覺 bu imza ile kabul edilmektedir.

Ekteki tum evrak kopyalar覺 vede noter yaz覺lar覺 kars覺l覺kl覺 anlasma ile duzenlenmektedir.襤thalat/ihracat islemi sonras覺 iki parti aras覺ndaki tüm ödeme detaylar覺 sonuçlanmas覺 ile sahiplendirme i verene teslim edilir.

 

 

Sözleme, 1(bir) nüsha olarak haz覺rlanm覺t覺r. Orijinal nüsha . AT MERKEZ MUMESSILLIK-IPEK SEVGUR  ’de kalacakt覺r. Bir fotokopisi ______________’ye verilecektir.

 

 

 

 

AT MERKEZ MUMESSILLIK-IPEK SEVGUR

 

Barbaros Bulvari Gamze apt 76/1 Balmumcu  -ISTANBUL